Posted in Uncategorized

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Reading... ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๖
Posted in Uncategorized

   

Continue Reading...
Posted in Uncategorized

   

Continue Reading...
Posted in Uncategorized กิจกรรมของ อบต.

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุแม่สุก (เขางัวตอง) ประจำปี 2565

Continue Reading... ประเพณีสรงน้ำพระธาตุแม่สุก (เขางัวตอง) ประจำปี 2565
Posted in Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเปิดจุดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพอำเภอแม่ใจ ณ ตลาดสดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายจตุรงค์ สุวรรณะ นายก อบต.แม่สุก ร่วมงานเปิดจุดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพอำเภอแม่ใจ ณ ตลาดสดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในการนี้มี นายศักดิ์ดา เกี๋ยงแก้ว เลขานุการนายก นางกันยากร โลหะกิจ ปลัดอบต.แม่สุก นายเดชธนง เดชมนต์…

Continue Reading... ข่าวประชาสัมพันธ์ ร่วมงานเปิดจุดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพอำเภอแม่ใจ ณ ตลาดสดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา