ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บต ๙๓๖๗ พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บต ๙๓๖๗ พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง