ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง