ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก จำนวน ๑๒ รายการโดยวิธรเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก จำนวน ๑๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง