ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ผลการสรุปการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ผลการสรุปการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖