ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐ วัตต์) จำนวน ๗ จุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (ชุดเสาไฟฟ้าโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๐ วัตต์) จำนวน ๗ จุด