ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก หรือตามรายละเอียดแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก หรือตามรายละเอียดแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง