ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยป่าไร่/ห้วยโชคฆ้อง หมู่ที่ ๖ บ้านแม่สุกกลาง ตำบลแม่สุก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยป่าไร่/ห้วยโชคฆ้อง หมู่ที่ ๖ บ้านแม่สุกกลาง ตำบลแม่สุก