ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยโชคเม่น บ้านแม่จว้าเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สุก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยโชคเม่น บ้านแม่จว้าเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่สุก