ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่ถนนทุ่งป่าซาง หมู่ที่ ๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่ถนนทุ่งป่าซาง หมู่ที่ ๘