ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายทุ่งนาใหม่ โดยลงดินถมปรับเกลี่ย บ้านแม่สุกเหนือ หมู่ที่ ๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายทุ่งนาใหม่ โดยลงดินถมปรับเกลี่ย บ้านแม่สุกเหนือ หมู่ที่ ๑