ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกมีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งตามรายละเอียดที่ได้แนบไว้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกมีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งตามรายละเอียดที่ได้แนบไว้