ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่ถนนทุ่งป่าซาง บ้านแม่จว้า หมู่ที่ ๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่ถนนทุ่งป่าซาง บ้านแม่จว้า หมู่ที่ ๘