ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก