กิจกรรมงานเปิดจุดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพอำเภอแม่ใจ ณ ตลาดสดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายจตุรงค์ สุวรรณะ นายก อบต.แม่สุก ร่วมงานเปิดจุดจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพอำเภอแม่ใจ ณ ตลาดสดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในการนี้มี นายศักดิ์ดา เกี๋ยงแก้ว เลขานุการนายก นางกันยากร โลหะกิจ ปลัดอบต.แม่สุก นายเดชธนง เดชมนต์ นักวิชาการเกษตรอบต.แม่สุก ร่วมงานด้วย