สถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบล

 

อ่างเก็บน้ำแม่สุก

 

 

น้ำตกแม่สุก

 

อ่างเก็บน้ำแม่จว้า

 

สวนลิ้นจี่ตำบลแม่สุก

ที่พักม่อนตากหงาย โฮมสเตย์ แม่สุก