พิธีกรรม/ประเพณี

 

ชื่อกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม
1. สรงน้ำพระธาตุวัดตาลถ้อย เดือน 3 เหนือ
2. สรงน้ำพระธาตุแม่สุกธาตุ เดือน 4 เหนือ 
3. สรงน้ำพระธาตุแม่สุก (เขางัวตอง) เดือน 8 เหนือ แรม 8 ค่ำ 
4. สรงน้ำพระธาตุแม่จว้า (สายฝน) เดือน 8 เหนือ แรม 15 ค่ำ
5. แห่ไม้ค้ำศรี วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี
6. สรงน้ำพระธาตุวัดศรีจอมเจิง วันที่ 15 เมษายน ของทุกปี 
7. บวงสรวงศาลเจ้าบ้าน  วันที่ 16 เมษายน ของทุกปี 
8. บวงสรวงศาลเจ้าพ่อมหาป่า วันที่ 16 เมษายน ของทุกปี 
9. บวงสรวงเจ้าพ่อร่องน้ำแม่จว้า (สืบชะตาแม่น้ำ) เดือน 8 เหนือ
10. บวงสรวงศาลต้นน้ำห้วยจุมปู หมู่ 7  เดือน 8 เหนือ
11. บวงสรวงหอเจินเมือง หมู่ 4  เดือน 8 เหนือ
12. เลี้ยงผีหอหลวง  เดือน 9 เหนือ 
13. เลี้ยงผีขุนน้ำแม่สุก  เดือน 9 เหนือ
14. เลี้ยงหอเจ้าบ้าน หมู่ 2  เดือน 9 เหนือ 
15. เลี้ยงหลวงพ่อหนองน้ำแดง หมู่ 9 เดือน 9 เหนือ 
16. เลี้ยงผีปู่ย่า  เดือน 5,6,9 เหนือ 
17. ลอยกระทง ทุกวัด  เดือนยี่เป็ง
18. แห่เทียนพรรษา ทุกวัด  วันเข้าพรรษา
19. ตักบาตรเทโวโรหนะ วันออกพรรษา
20. เผาหลัวพระเจ้า ตาลข้าวจี่ข้าวหลาม เดือน 4 เป็ง
21. ฟ้อนผีเม็ง  3 ปี จัด 1 ครั้ง เดือน 5 เหนือ 
22. พิธีสู่ขวัญข้าว  พฤศจิกายน 
23. พิธีสู่ขวัญควาย  สิงหาคม – กันยายน 
24. สลากภัตร เดือนเกี๋ยง (ตุลาคม)
25. ตักบาตรเป็งพุธ พุธคืน 15 ค่ำ

 

ภาพพิธีกรรม/ประเพณี ที่จัดขึ้นทุกปี

 

ภาพพิธีกรรมบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมหาป่า จัดขึ้นในวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี 

 

ภาพพิธีกรรมบวงสรวงศาลเจ้าบ้าน จัดขึ้นในวันที่ 16 เมษายน ของทุกปี

 

ภาพประเพณีสรงน้ำพระธาตุแม่สุก (เขางัวตอง) ซึ่งจัดขึ้นทุกปี

 

ภาพประเพณีสรงน้ำพระธาตุแม่จว้า(สายฝน)ซึ่งจัดขึ้นทุกปี