ติดต่อเรา

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 289 บ้านแม่สุกน้ำล้อม

ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130

เบอร์โทร 054-079720