ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภาคความรู้ทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภาคความรู้ทั่วไป(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาค ข)