ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก๊อดแม่ชี เชื่อม อบจ.พะเยา หมู่ที่ ๕ บ้านแม่จว้าใต้ ตำบลแม่สุก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายก๊อดแม่ชี เชื่อม อบจ.พะเยา หมู่ที่ ๕ บ้านแม่จว้าใต้ ตำบลแม่สุก