ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ผลการประการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ผลการประการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕