ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(จุดที่๒) บ้านแม่จว้า หมู่ที่ ๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.(จุดที่๒) บ้านแม่จว้า หมู่ที่ ๘