ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ บ้านแม่สุกกลาง หมู่ที่ ๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำ บ้านแม่สุกกลาง หมู่ที่ ๖