ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจัดทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยจัดทำระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่