ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (รถบรรทุกดีเซล)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง การเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ (รถบรรทุกดีเซล)