ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้ง เป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้ง เป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป