ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่สุก ประจำการศึกษา ๒๕๖๔