ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งมอบป้าย QR Code ลิ้นจี่ของดีตำบลแม่สุก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเจ้าของสวนในกลุ่มแปลงใหญ่ลิ้นจี่

วันอังคาร ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐น. นายจตุรงค์ สุวรรณะ นายก อบต.แม่สุก ส่งมอบป้าย QR Code ลิ้นจี่ของดีตำบลแม่สุก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเจ้าของสวนในกลุ่มแปลงใหญ่ลิ้นจี่ ในการนี้มี นางกันยากร โลหะกิจ ปลัดอบต.แม่สุก และนายสุรพงศ์ การินทร์ รองปลัด ร่วมส่งมอบด้วย