ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานลิ้นจี่แม่ใจ เพื่อสร้างการรับรู้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่ในอำเภอแม่ใจ ณ สวนลิ้นจี่ภูษิต ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐น. นายจตุรงค์ สุวรรณะ นายก อบต.แม่สุก มอบหมายให้ นายเดชธนง เดชมนต์ นักวิชาการเกษตรอบต.แม่สุก เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานลิ้นจี่แม่ใจ เพื่อสร้างการรับรู้ และเป็นการประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่ในอำเภอแม่ใจ ณ สวนลิ้นจี่ภูษิต ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในการนี้มี นางสาวดวงสมร จันทร์ปา ผอ.กองการศึกษาอบต.แม่สุก และตัวแทนกลุ่มแปลงใหญ่ลิ้นจี่เข้าร่วมงานด้วย