ข่าวประชาสัมพันธ์มอบทรายอะเบท ให้กับตัวแทน อสม.ประจำหมู่บ้าน รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

มอบทรายอะเบท ให้กับตัวแทน อสม.ประจำหมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สุก

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายจตุรงค์ สุวรรณะ นายก อบต.แม่สุก มอบหมายให้ นายวีรศักดิ์ ขัติวงค์ รองนายก ได้มอบทรายอะเบท ให้กับตัวแทน อสม.ประจำหมู่บ้าน เพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สุก ใช้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ในการนี้มี นางดุจดาว แก้วมี ผอ.กองสารณสุขฯ เข้าร่วมมอบด้วย