ข่าวประชาสัมพันธ์การรณรงค์ “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ “

ข่าวประชาสัมพันธ์การรณรงค์ “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ “

วันที่ ๑๑ เมษายน เวลา ๑๖.๐๐ น. นายจตุรงค์ สุวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ โดยใช้การรณรงค์ “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ “ ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก (ถนนสาย ๑๑๙๓ แม่ใจ-แม่นาเรือ)