กิจกรรมเคารพธงชาติ

กิจกรรมเคารพธงชาติ กิจกรรมทุกเช้าวันจันทร์ของต้นเดือน ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง อบต.แม่สุก เคารพธงชาติ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์