ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงขอประกาศผู้ผ่านการสอบเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้ :  https://drive.google.com/drive/folders/1X9OhEZ-_N3sv4g9zafElQw1JYJ1L9whC?usp=sharing