กิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.ประจำปี 2565

กิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แม่สุก จากนั้น ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. อบต.แม่สุกได้ อ่านสาร “วัน อปพร.” ประจำปี 2565 ของผู้บัญชาการศูนย์ อปพร. กลาง พร้อมกับให้โอวาทแก่ อปพร. เพื่อเชิดชูความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป พร้อมกันนี้ศูนย์ อปพร.อบต.แม่สุก ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว ภายใต้กิจกรรม รวมพลังจิตอาสาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะสองข้างทางถนนสาย 119