ประกาศเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายทุ่งโฮ้ง โดยลงดินถมปรับเกลี่ย บ้านแม่สุกดอย หมู่ที่ 9

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายทุ่งโฮ้ง โดยลงดินถมปรับเกลี่ย บ้านแม่สุกดอย หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร หนา 0.25 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,030.00 ลูกบาศก์เมตร