ประกาศเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายทุ่งโล๊ะ โดยลงดินถมปรับเกลี่ย บ้านแม่สุกน้ำล้อม หมู่ที่ 10

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง ประกาศเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายทุ่งโล๊ะ โดยลงดินถมปรับเกลี่ย บ้านแม่สุกน้ำล้อม หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 380.00 ลูกบาศก์เมตร